YRITTÄJYYTEEN PEREHDYTTÄMINEN

Yritystie järjestää yrittäjyyteen perehdyttämistilaisuuksia, joissa käydään läpi yrityksen perustaminen vaiheittain, alkaen yritysideasta edeten toiminnan aloittamiseen ja toimivaan yritykseen.

Perehdyttäminen on käytännönläheistä, eikä sitä ole tarpeettomasti monimutkaistettu kaavioilla, joiden sopivuus yleisesti moniin yrityksiin on kyseenalainen. 

Käytämme selkeää suunnitelmaa jonka soveltaminen käytäntöön on selkeää ja johdonmukaista. 

IMG_3894